Perspektivet

Perspektivet

Om bloggen

Välkommen till bloggen som observerar, reflekterar och kommenterar, ur ett perspektiv av mindfulness.

Hemsida http://www.ditttao.se; här finns texter om bl a mindfulness, buddhistisk retreat, mindfulness - dess ursprung, Thailand och kinesisk kultur-historia.

M - som filosofi

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Sun, August 22, 2010 15:14

Moderaterna har en outalad och universell sanning inbyggd i sin "filosofi". Vi hittar den i humanistisk etik tusentals år tillbaka i tiden. Taoismen, Buddhismen, Jesus och hela vägen fram till Freud understryker vikten av individens självutveckling och allas rätt till att få göra fullt bruk av sina unika resurser. Där börjar all utveckling. Människor som p g a beslut ovanifrån eller andra överflödiga pålagor, hindras i sin strävan att göra det dom passar bäst för - blir aldrig vad dom potentiellt är.

Libaralism och frihet rimmar också väl med ovanstående. Så länge ansvar, kunskap och medkänla ingår i budskapet, är moderaterna - precis som den humanistiska etiken - lika förankrade i historien som i framtiden.