Perspektivet

Perspektivet

Om bloggen

Välkommen till bloggen som observerar, reflekterar och kommenterar, ur ett perspektiv av mindfulness.

Hemsida http://www.ditttao.se; här finns texter om bl a mindfulness, buddhistisk retreat, mindfulness - dess ursprung, Thailand och kinesisk kultur-historia.

M - som filosofi

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Sun, August 22, 2010 15:14

Moderaterna har en outalad och universell sanning inbyggd i sin "filosofi". Vi hittar den i humanistisk etik tusentals år tillbaka i tiden. Taoismen, Buddhismen, Jesus och hela vägen fram till Freud understryker vikten av individens självutveckling och allas rätt till att få göra fullt bruk av sina unika resurser. Där börjar all utveckling. Människor som p g a beslut ovanifrån eller andra överflödiga pålagor, hindras i sin strävan att göra det dom passar bäst för - blir aldrig vad dom potentiellt är.

Libaralism och frihet rimmar också väl med ovanstående. Så länge ansvar, kunskap och medkänla ingår i budskapet, är moderaterna - precis som den humanistiska etiken - lika förankrade i historien som i framtiden.

Moderaternas akilleshäl

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Sun, August 22, 2010 14:42

Anders Borgs fördel är också hans svaghet. Saklig, akademisk och försiktig är finansministerns framtoning. Väljarna påverkas dock stort också av andra signaler. Häromkvällen i Aktuellt-debatten med Östros, angående pensionärernas högre beskattning, gjorde oppositionens talesman ämnet till en moralisk fråga, och visade upp ett känslomässigt engagemang. En äldre person som kämpar med sin ekonomi bryr sig föga om moderaternas "budget i balans samt jobb-linje". För denne är det en djup orättvisa att betala betydligt mer varje månad än övriga. Därför berör Östros väljaren på ett helt annat och djupare sett än den logiskt rigide Borg.

Reinfeldts lika briljanta, intelligenta som fyrkantigt, känslolösa stelbenthet, får samma konsekvenser. Han är ensidig i sitt försvarande av jobb-linjen och missar att bättra på villkoren även för de arbetslösa, som får gå ifrån hus och hem vid arbetslöshet.

Vakna Moderater! Med enbart logik vinns inga val och väljare som inte blir berörda av budskapet vänder sig någon annanstans - t o m i Sverige...

VM och religion

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Fri, July 09, 2010 10:13

Om två dar är det final i världens största event alla kategorier: fotbolls-VM. Ingenting annat förenar och sluter samman flera miljarder systrar och bröder samtidigt på detta sätt. T o m blir Katolska kyrkan liten i sammanhanget. Fotboll är både ritualiserad kamp och religion och däri ligger förklaringen. Att på en sådan liten yta samt 25 personer, domare inkluderat, och med TV:s hjälp utföra något som så totalt trollbinder den breda massan i samtliga kulturer, handlar om betydligt mer än bara en genial sport.

Redan romerska kejsare kände väl till behovet av skådespel för massan och gladiatorspelen var våldsamma, grymma och blodiga spektakel. I hedonismens anda var allt tillåtet t o m slakt. Fotbollen tillfredställer samma behov av nöje, dock under strikt kontrollerade former och folket får identifiera sig med och leva ut sina känslor tillsammans med vår tids gladiatorer.

Fotbollsarenan har blivit en helgedom; här ber man för "sitt lag" och tror på det; känner samhörighet; samt här ges mening och mål både bildligt och bokstavligt. De krafter som cirkulerar i det kollektivt undermedvetna manifesteras i lika himlastormande glädje över vinst som sorg i motgången. Det paradoxala är att här samexisterar nationalism och broderskap. Landslagen blir ställföreträdare åt individers drömmar och strävan, samtidigt som erkännandet av motståndarlagets existens utgör grunden för kamp.

När Angela Merkel blir vild av glädje på VIP-läktaren över ett tyskt mål, skapar det mer fördel för henne i kommande val än alla TV-tal tillsammans. Därför då berör hon människor med hjärtat och inte bara med logik. Fotboll är liksom religion också kärlek - leve dem!

Victoria i tiden

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Fri, June 18, 2010 10:51

Människan lever som bekant ej av bröd allena och i morgon börjar skådespelet. Intresset är enormt och kan inte bara förklaras av att det är ett kungabröllop. Under den glittriga ytan - i det kollektivt undermedvetna - är betydligt starkare krafter i rörelse.

Politiker kommer och går, endast kungahuset består. I en föränderlig värld symboliserar Victoria varaktighet samt någonting oförsörbart och manifesterar därmed några allmängiltiga behov; sammanhang och vördnad. För inte så länge sedan kunde en individ under sitt livsspann möjligtvis uppleva några större förändringar och livet var lättare att förstå. I ett högt uppskruvat tempo är det numera komplicerat att kommunicera inom samma generation. Den magnifika kortegen med häst och vagn samt roddbåt kommer också att förmedla känslan av en livsstil mera i takt med tiden.

Identifikationen med det Victoria står för ger många som deltager i festligheterna en möjlighet att för en stund släppa vardagens vedermödor, sitt eget, och gå upp i en större gemenskap. Inom allt som människan företar sig, finns det något som vi inte klarar och har räknat med; önskan att kunna klara det, är upphovet till Gudarna. Behovet av ett harmoniskt liv utan lidande och bekymmer projiceras här på bröllopsparet, som m a o blir en katalysator för både drömmar och mål.

Victorias blandning av koncentration och glädje, målmedvetenhet och avslappnade attityd samt empatiska förmåga, gör att hon utstrålar tidlösa ideal. Det är därför hon vördas och hon gör det på egna meriter. Daniels lätt distanserade - men samtidigt respektfulla hållning - kombinerat med enkelhetens intelligens, sluter en kärlekens harmoniska cirkel kring de båda, som i morgon får sin konsekvens i ringen.

Kronprinsessans skönhet i tillägg till ovanstående gör henne till den arketypiska symbol som tidigare getts gudinnor, i vår tid. Leve kärleken och leve brudparet!

Krisen och munken

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Thu, January 28, 2010 12:07

Just nu glider en saffransgul-klädd buddhistmunk runt bland världens mäktigaste män i Davos på the World Economic Forum. Ricard Matthieu är vetenskapsmannen som hoppade av sin forskarkarriär och som nu tillbringat 40 år i Nepal. Som doktor i fysik arbetade han på Pasteurinstitutet i Paris och umgicks med den tidens kulturella storheter, där ex Stravinskij ingick. Han tyckte dock att skillnaden mellan vad dessa genier kunde och vad deras personliga kvalitéer stod för - var stor.

På en resa till Nepal kom han i kontakt med visa män och kvinnor. Han såg att dessa levde som dom lärde, samt utstrålade något som var värt att själv sträva efter. De visade på ett sätt att vara vilket blev en katalysator för eget självföverkligande. Ricard arbetar numera med olika välgörenhetsprojekt i Himalaya, bl a sjukhus och skolor samt skriver böcker.

Han är inviterad till Davos för att tala om hur den pågående krisen kan lära oss något om behovet av mera altruism. Girighet som är dess motsats har tillåtits växa till en grad där hela världen drabbas. Allt hänger samman och Ricard menar att kultiverandet av altruism är ett medel att förändra människors attityder, samt att detta också har att göra med miljöförstöring.

Han har också ex besökt Googles högkvarter för att där föreläsa om buddhism och människans inre potential. Detta är underbara företelser och bekräftar dels att kris innebär möjlighet till förändring, samt att när en utveckling dragits till sin ytterlighet; kommer den mötas av en motsatt kraft som strävar mot harmoni!

Skilda världar

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Sat, January 09, 2010 12:33

Nicolas är ett av fyra barn i den grekiska familjen Constantidos. Överklass-familjen från Athen har tillbringat tio dagar på skidsemester i Verbier. Tre skidlärare har tagit hand om barnen inlkusive Nicolas hela dagarna.

Kostnaden för dessa tio dagar är i ett globalt perspektiv astronomisk. Enbart hotell, skidskola och restaurangbesök kostar ca 200 000 kronor, (tillkommer flygresa, shopping m m...). Detta innebär att en halvdag har kostat 10 000 kronor; vilket är vad en ex thailändsk jordbrukar-familj ska leva på under ett helt år...

Det paradoxala är att den buddhistiska risfarmar-familjen ofta är mer harmonisk, har mer tid för sina barn samt att Nicolas själsfrände på andra sidan jorden - visar mer spontan glädje. Jag stärks i min uppfattning att de mångtusenåriga taoistiska honnörsorden; harmoni och enkelhet - ej går att köpa för pengar!

Solidaritet

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Thu, December 24, 2009 11:45

Kylan som lamslagit Europa senaste tiden, har satt även solidariteten på prov. Bara i Frankrike har hundratals uteliggare dött. I Paris åker patruller runt och försöker hjälpa människor som bor på gatan. Man erbjuder natthärbärge och mat. Personalen är noga med att inte inkräkta på individernas frihet och tvång är förbjudet enligt lag. En del tackar nej till den utsträckta handen.

I Frankrike finns det många alternativ för samhällets mest utsatta. Ex erbjuder främlingslegionens militär-anläggning mat och tak över huvudet kring Jul; hjälporganisationen Emmaus har natt-härbergen och kyrkan likaså. Detta är starka tecken på ett civiliserat samhälle - leve solidariteten, leve Frankrike!

Själv befinner jag mig i Schweiz, och det är ett land som satte rekord i välvillighet efter Tsunamin. Så här fem år efteråt kan man t o m konstatera att vissa projekt varit för ambitiösa. Ex har skolor byggts på Phuket, dimensionerade för hundratals elever, i dag enbart en handfull thailändska barn. Nybyggda byar står halvtomma. Dock är nyinköpta fiskebåtar välanvända och ansvariga för projekten menar att man ska se investeringarna som långsiktiga - bra!

I dag firar vi Jul som den var tänkt; med omtanke och solidaritet gentemot dem som behöver det.

Jämställdhet - och barnet?

AllmäntPosted by Lars-Erik Wallner Fri, October 30, 2009 17:43

Aftonbladets ledare rubriceras "Ensamma mammor är en bra måttstock". Hur väl ensamstående kvinnor med barn klarar sig i ett samhälle säger väldigt mycket om kvinnornas möjligheter - konstateras. Det säger mkt om det mesta, verkar man mena och fortsätter: "Det blir ett mått på hur väl en kvinna klarar sig utan en man..". Sen rabblas det statistik och siffror. Texten slutar med: "Politik handlar som alltid om prioriteringar, både med tid och pengar."

Vart tog barnen vägen!? Hur klarar dom sig; hur prioriteras dom och vilken tid får dom!? Hur en stor del av svensk ungdom mår behöver man inte gissa; skolbränder och bilbränder; borderline-personligheter; mord; skolk; skadegörelse och listan kan göras lång. Att ensamma mamman skulle vara någon sorts föredöme i ett samhälle som vårat håller på att utvecklas är helt missriktat.

Var har överhuvudtaget föräldrarna tagit vägen? Varje minut runt om i landets skolor manifesteras avsaknaden av uppfostran. En stor del av svensk skolungdom har inte den mest basala sociala kompetens och saknar respekt både för kamrater och annan skolpersonal. Svenska barn har enligt en FN-rapport för några år sedan det bäst förspännt i världen - alltifrån låg spädbarnsdödlighet till gratis skolmat genomgånget. Men hur mår dom? Hur ser deras möjligheter ut i framtiden?

Familjen är alla framgångsrika samhällens nav. Om dessa består av storfamiljer, samkönade eller par, spelar sannolikt ingen roll. Men hur kan jämställdhet råda när det bara finns en person, och hur ska denna enda orka vad vanligtvis flera personer behövs till? Ni simmar inte i samma vatten som resten av planetens familjer och Sverige är sannolikt det först land i världshistorien, där en företrädare för det intelligenta samtalet sätter likhetstecken med hur väl en kvinna klarar sig utan en man och samhällsutvecklingen! Politik ska inte handla om ytterst tid och pengar - utan om grundläggande mänskliga behov inte minst våra kära barns!

Apropå våra ungdomars möjligheter i framtiden frågar jag Aftonbladet: Varför ska ex Ericsson anställa en svensk när man kan få en kines som; har bättre betyg; talar bättre engelska, sällan är sjuk (eller vabbar), har sörre social kompetens och är mer motiverad?

« PreviousNext »